Առավոտյան շտապում էի աշխատանքի, երբ կանգառից տրոլեբուս բարձրացավ մի կին իր երեխաների հետ․ Այն ինչ տեղի ունեցավ մի քանի րոպե անց, երբեք չեմ կարողանա մոռանալ․․․

Առավոտյան շտապում էի աշխատանքի, երբ կանգառից տրոլեբուս բարձրացավ մի կին իր երեխաների հետ․ Այն ինչ տեղի ունեցավ մի քանի րոպե անց, երբեք չեմ կարո ղանա մոռանալ․․․

Կանգառում մի կին էր կանգնած մանկա սայլակով, որի մեջ կար մի փո քրիկ աղջիկ երեխա, իսկ կնոջ կողքին կանգնած էր նրա որդին՝ ով 2-3 տարեկան էր։

Կինը ոչ մի կերպ չէր կարողանում բարձրացնել մանկասայլակը տրոլե յբուս և նրան մոտ եցավ մի աղջիկ իր ընկերոջ հետ ու նրանք օգնեցին կնոջը։ Երբ տրոլեյբուսը վերջ ապես շարժվեց, կնոջ որդին ընկավ։Մայրը սկսեց անձեռ ոցիկ ման գալ, որպեսզի մաքրի երե-խային։ Այդ ժամանակ նրան մոտեցավ մի կին և տվեց կնոջը թաց անձեռոցիկների մի փաթեթ։

Այդ պահին իր նստ ած տեղից մի տարեց տղամ արդ կանգնեց և զիջեց իր տեղը այդ փոք րիկ տղային, իսկ ես տես նելով այդ ամենը կանգ նեցի և իմ տեղը զիջեցի այդ տարեց մարդ ուն։ Այդ պահին մի երիտա սարդ տղա նույնպես կանգնեց, որպեսզի իր տեղը զիջի ինձ։ Բավական էր այդ ամենը տեսնելը և տրոլյեբուսի բոլոր մարդիկ սկսեցին ժպտալ։

Երբ մայրը երեխաների հետ պետք է իջներ, նա կանչեց տղային, իսկ ինքը դուրս գալուց առաջ հրաժեշտ տվեց բոլորին՝ շնորհակալ-ություն հայտնելով։ Նրան նույնպես ամբողջ տրոլեյբուսը հաջողություն մաղթեց։ Ահա այսպիսի մարդիկ կան մեր երկրում։

(Visited 63 times, 1 visits today)
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BEST FRIENDS